Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Πυροτεχνήματα πριν το Πάσχα

(Η απάντηση της δημοτικής αρχής στις καταγγελίες των ''Πολιτών'')
Μόνο προεόρτια πυροτεχνήματα του Πάσχα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα όσα αναφέρει στην τόσο «εμπεριστατωμένη καταγγελία» του ο κ. Βρούτσης αφού, όποιος διαβάσει προσεκτικά τις 399/2015 (ΑΔΑ ΨΚ5ΞΩΚΗ-ΚΟΝ) & 400/2015 (ΑΔΑ Ω3ΥΩΩΚΗ-Ε54)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, θα καταλάβει τα εξής:
  1. Ο αξιότιμος κ. Βρούτσης,  που ήταν παρών στην εν λόγω συνεδρίαση (αποχώρησε μετά το 19ο θέμα), υπερψήφισε και τις δύο αποφάσεις και μάλιστα χωρίς καμία ένσταση ή παρατήρηση φιλοπατρισμού!
  2. Από τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οποίες εμπεριέχονται αυτούσιες στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα παρ. β «το άρθρο 4 "Προκαταρκτικές ενέργειες του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων" του Ν. 3316/05 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"» και «Σας γνωρίζουμε ότι η εκπόνησή της μπορεί να γίνει με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών (ν.3316/05 αρθ. 4) και το άρθρο 209 του ν. 3463/06 όπως ισχύει, περί απευθείας ανάθεσης, σε κατάλληλο μελετητικό γραφείο ή ιδιώτη μελετητή, κατηγορίας 10.» είναι οφθαλμοφανές ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία και ο κ. Βρούτσης, παρόλη την προσεκτική ανάγνωση των αποφάσεων λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, προφανώς παραπλανεί σκοπίμως τους Δημότες μας διαλέγοντας αποσπασματικά κομμάτια αυτών.
  3. Σε ότι αφορά την προεκτιμώμενη αμοιβή για την οποία διερωτάται αστόχως ο κ. Βρούτσης, αυτή είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της ανάθεσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των παρ. 1 & 2, άρθ. 4 του Ν. 3316/05 και τον προτρέπουμε να διαβάζει πιο επιμελώς πριν την έκδοση τέτοιων Δελτίων Τύπου – άσφαιρων πυροτεχνημάτων.
  4. Η διαφάνεια της Δημοτικής Αρχής και η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών από αυτήν φαίνεται ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι οι εν λόγω προσφορές ανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μη γνωρίζοντας εκ των προτέρων αν οι ενδιαφερόμενοι είχαν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Συνημμένα των οικονομικών προσφορών ήταν και τα μελετητικά πτυχία, τα οποία δε ζητήθηκαν ποτέ από κανένα μέλος της Επιτροπής και κατόπιν εορτής, εκείνοι που αντιμετωπίζουν ως αγγαρεία όλη αυτή τη διαδικασία,  μας κατηγορούν γιατί  πράξαμε ορθά και νόμιμα επιλέγοντας ΟΜΟΦΩΝΑ τόσο την οικονομικότερη προσφορά όσο και τη νόμιμη, αποκλείοντας εκείνη που δεν είχε την απαραίτητη κατηγορία πτυχίου. Άλλωστε σε κάθε συνεδρίαση όσα έγγραφα μνημονεύονται στη λήψη μιας απόφασης παραμένουν στο αρχείο της εκάστοτε Επιτροπής και είναι διαθέσιμα σε κάθε μέλος της ώστε να μην ανατρέχει σε δικτυακούς τόπους ψάχνοντας δήθεν για λαβράκι.
  5. Εν συνεχεία για τους ελάχιστους κακόπιστους και τα όσα αναφέρει ο κ. Βρούτσης για την έλλειψη στοιχείων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Δημοτική Αρχή έχει στη διάθεση τους το ηχητικό απόσπασμα.
Με γνώμονα πάντα το καλό του τόπου μας και σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία, θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο που μας εμπιστεύτηκαν οι Δημότες μας, αγνοώντας τη στοχευμένη παραπληροφόρηση που διαχέεται στα Μ.Μ.Ε είτε από  στείρα αντιπολίτευση είτε μωρία.
Ο κ. Βρούτσης θα ήταν εύλογο να παρευρίσκεται εκτός από σωματικά και πνευματικά σε όλες τις συνεδριάσεις, να συμμετέχει ουσιαστικά και όχι τυπικά, ώστε να μην του γεννώνται ερωτήματα μήνες μετά. Άλλωστε όλοι εκλεχτήκαμε για να προσφέρουμε στον τόπο μας και όχι να συμπεριφερόμαστε  σαν να κάνουμε αγγαρεία. Τέλος, ευχής έργο θα ήταν να διαβάζει πιο προσεκτικά τους νόμους λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας και να  μην πετάει πυροτεχνήματα, ακόμα κι αν αυτά είναι άσφαιρα, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτά είναι παιχνίδια για παιδιά και όχι για επαγγελματίες δικηγόρους και αρχηγούς αντιπολίτευσης.Ο Αντιδήμαρχος


Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Δημοσίευση σχολίου