Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

"Καμπανάκι" ΣΕΤΕ: Η φορολογία αφαίρεσε το 10% της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Το 10% της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού αφαίρεσε η φορολογία το τελευταίο 12μηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του SETE Intelligence.
Αυτό αναφέρεται στο 1ο τεύχος της νέας σειράς μελετών του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ με τίτλο: «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις & Προοπτικές». Σύμφωνα με υπολογισμούς του SETE Intelligence, οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις του τελευταίου 12μήνου εξανεμίζουν ουσιαστικά το 50% της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που επιτεύχθηκε από την αρχή εφαρμογής των μνημονίων...


Ο αρνητικός παράγων στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα παραμένει η υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση, τόσο από τους έμμεσους όσο και από τους άμεσους φόρους. Τα σημαντικά κέρδη ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό τουρισμό που προκύπτουν από τη εσωτερική υποτίμηση, αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση.
Δημοσίευση σχολίου