Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάσεις του Δ.Λ.Τ. Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  
Πέμπτη   20 Οκτωβρίου  2016  και ώρα  10:30 πμ σε τακτική  συνεδρίαση   ,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι      θέματα :
 1. Συγκρότηση ΔΣ ΔΛΤΝάξου
 2. Ορισμός Γραμματέα ΔΣ ΔΛΤΝάξου
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης ΜΕΡΣΙΝΙ Σχοινούσας΄΄
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου ΗΜ εγκαταστάσεις παραλικής λιμενικής ζώνης ΜΕΡΣΙΝΙ Σχοινούσας.
 5. Έγκριση πρακτικού  Επιτροπής διαπραγμάτευσης για ανάθεση εκπόνησης μελέτης αποκατάστασης ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Νάξου...
 6. Διάλυση σύμβασης για εκπόνηση μελέτης ΄΄ Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενου προβλήτα Αγίας Άννας Ν. Νάξου΄΄
 7. Εξουσιοδότηση για μεταφορά χρηματικού υπολοίπου από λογαριασμό τέως ΛΤΚυκλάδων.
 8. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ τριμήνου έτους 2016.
 9. Εγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων  σεμιναρίου Οικονομοτεχνικής για δημόσιες συμβάσεις έργων.  
 10. Oρισμός Επιτροπής παραλαβής κτισμάτων στη χερσαία ζώνη λιμένα Νάξου.
 11. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου στην Αθήνα.
 12. Διάθεση πίστωσης ποσού για πληρωμή ανταποκριτή λιμενικών τελών Κουφονησίων 01/10/2015-31/05/2016.
 13. Aιτήσεις

Λοιπά τρέχοντα
                                                                 

 Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου,την Πέμπτη  20 Οκτωβρίου 2016  και ώρα   12:00 μμ   , σε  τακτική  συνεδρίαση  για να συζητήσουμε το κάτωθι θέμα :

Ψήφιση  προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών  οικονομικού έτους 2017.

                                                                               
       Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                Νικόλαος Σέργης                 
Δημοσίευση σχολίου