Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημ. Λιμενικού Ταμείου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Πέμπτη 10 Nοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 πμ σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα:
1) Παραλαβή μελέτης ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Δονούσας.
2) Παραλαβή μελέτης ΄΄ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίων.
3) Έγκριση μελέτης Προμήθεια διακόσμου. Ψήφιση... πίστωσης.
4) Εγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης
5) Έγκριση μελέτης ΄΄ Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.
6) Αίτημα ΑΛΓΟΡΥΘΜΟΣ ΑΤΕ για παράταση εκτέλεσης έργου ΄΄ ΗΜ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης χζ λιμένα Νάξου.
7) Έγκριση 1ου λογαριασμού έργου ΄΄ Ολοκλήρωση επισκευής ράμπας πρόσδεσης πλοίων λιμένα Νάξου΄΄.
8) Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση χώρου προκειμένου να τοποθετηθούν νέες εγκεκριμένες κατασκευές.
9) Λοιπές αιτήσεις.
10) Παραλαβή φακέλλου έργου και τευχών διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης ΄΄Βελτίωση ασφάλειας και λειτουργικότητας λιμενικών υποδομών Αγίας Άννας νήσου Νάξου΄΄
Τρέχοντα θέματα


Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

Νικόλαος Σέργης
Δημοσίευση σχολίου