Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου - Ενημέρωση Πολιτών

Ο ΧΥΤΑ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη θέση «Κορφή Ξύδη» έχει ξεκινήσει ήδη την λειτουργία του. Η μέθοδος διάθεσης που εφαρμόζεται είναι αυτή της Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Ο χώρος διάθεσης του ΧΥΤΑ θα δέχεται μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιάζοντα προς αυτά στερεά απόβλητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ΕΚΑ, όπως ισχύει, ενώ δεν θα δέχεται άλλα απόβλητα, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
Ενημερώνουμε επίσης και παρακαλούμε όλους τους δημότες, αναφορικά με προϊόντα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) από κτίρια κλπ, ή κλαδιά, ξύλα, καλάμια κλπ ομοειδή και ογκώδη άλλα υλικά, που θα έχουν στη διάθεσή τους, να μην...

τα οδηγούν στο ΧΥΤΑ, ούτε να τα αφήνουν σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο και ούτε να τα τοποθετούν δίπλα ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων (δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και καταστροφή των οχημάτων μεταφοράς), αλλά να τα διατηρούν στους χώρους ιδιοκτησίας τους για λίγο χρονικό διάστημα και έως την διευθέτηση διαχείρισής τους, για την οποία θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.
Τα παραπάνω είναι αναγκαία να εφαρμοστούν, προκειμένου ν’ αποφευχθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος με ενδεχόμενο πρόβλημα και στη δημόσια υγεία και αντίστοιχα θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Καθαριότητας του δήμου (ΑΔΣ 227/2012).
Δημοσίευση σχολίου