Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
2. Δέσμευση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
3.  Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
4. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2017 ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
5.  Έγκριση τρίτης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου – Διαφανίου νήσου Καρπάθου».                                                                     
                                                                                    Ο Πρόεδρος  

                                                                       
                                                                               Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
                                                  Αντιπεριφερειάρχης


Δημοσίευση σχολίου