Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  
Tρίτη  04  Απριλίου 2017 και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση,  για να συζητήσουμε τα κάτωθι  θέματα :
   1) Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ΄΄Μελέτη πλαισίου  έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄ .
    2) Έγκριση μελέτης ΄΄ Αποκατασταση φθορών κτίσματος προβλήτα λιμένα Νάξου΄΄.
    3) Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης κτίσματος προβλήτα Νάξου .
    4) Έγκριση μελέτης ΄΄ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ζωνών ευθύνης ΔΛΤΝάξου στη νήσο Νάξο΄΄ . Διενέργεια ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμο. Καθορισμός όρων διακήρυξης...
  
    5)  Έγκριση ή μη  απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού προγραμματικής σύμβασης Δήμου
          Νάξου  &Μικρών Κυκλάδων. Καταβολή γ΄δόσης  .
    6) Έγκριση ή μη  απολογιστικών στοιχείων απορρόφησης ποσού προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αμοργού . Καταβολή β΄δόσης.  
    7) Αίτημα ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για παράταση εκτέλεσης του έργου ΄΄ Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄.
    8) Ορισμός Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών  έτους 2017.
    9) Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης χώρου τοποθέτησης INFOKIOSK στην Ένωση Ξενοδόχων
        Nάξου.
    10) Διάθεση πίστωσης ποσού για προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων .
   10 )Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων .
11)Αιτήσεις –Λοιπά τρέχοντα
                    
               
                                                                
                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου


                                                                                                      Νικόλαος Σέργης              

Δεν υπάρχουν σχόλια: