Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27/03 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Επανεξέταση καθορισμού κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητές) στη Δ.Κ, Νάξου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης
Δημοσίευση σχολίου