Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΣΤΑ ΥΡΙΑ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

Ειρήνη Φύτρου
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού
Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Τ.Κ. 84 300 Νάξος
Τηλ. (+30) 22853 60178
Φαξ (+30) 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
noppapppa@naxos.gov.gr
Δημοσίευση σχολίου