Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

4η Συνάντηση στη Νάξο

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, «Ο καθολικός πληθυσμός του Κάστρου της Νάξου: Συλλογικότητες, φιλανθρωπία και δημόσιες εκδηλώσεις (16ος-17ος αι.)».
Δημοσίευση σχολίου