Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Εξωτερικά τα εθνικά κράτη καθοδηγούνται πλέον σήμερα από την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή από τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες, τη διεθνή οικονομική ολιγαρχία, τους οίκους αξιολόγησης, τα κερδοσκοπικά Funds, τους διεθνείς οργανισμούς και...
τις πολυεθνικές.
Εσωτερικά τα εθνικά κράτη καθοδηγούνται από τις εγχώριες τράπεζες, την (αδελφή προς τη διεθνή) εσωτερική οικονομική ολιγαρχία, τις ΜΚΟ και τις ανεξάρτητες αρχές.
Οι εκπρόσωποι του λαού – πολιτικοί παίζουν πλέον διακοσμητικό ρόλο, απόλυτα πειθήνιοι όλων των ανωτέρω.
Σε αυτή την κατάσταση εξελίχθηκε πλέον το κάποτε ισχυρό αστικό εθνικό κράτος, με πολιορκητικό κριό το αντιπροσωπευτικό πολιτικό του σύστημα.
Η λύση είναι να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Δηλαδή να επέμβει ο κάθε αρμόδιος εθνικός λαός πάνω στο πολιτικό του σύστημα και να το ελέγξει δημοκρατικά.
Δημοσίευση σχολίου