Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/ Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. Δωδεκανήσου) για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: α) για την Π.Ε. Κυκλάδων, στο τηλ. 22813-62723 και e-mail: dpp@1730.syzefxis.gov.gr και 
β) για την Π.Ε. Δωδεκανήσου, στο τηλ. 22413-60575 και e-mail: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr. 
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή : Αρχική Σελίδα - «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»).
Δημοσίευση σχολίου