Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

4η Συνάντηση στη Νάξο

Ολοκληρώνεται για το 2016 η επιστημονική-εκπαιδευτική συμβολή του Ιστορικού Ομίλου Νάξου ΑΡΣόΣ στην διαδικασία της διδαχής της τοπικής Ιστορίας (Νάξου και Κυκλάδων νήσων) με τις ακόλουθες ομιλίες*:

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, Δάφνη Παπαδάτου, Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Οι περιουσίες των συζύγων: ένα παράδειγμα πολλαπλότητας δικαίων σε νησιά του Αιγαίου κατά τη μεταβυζαντινή εποχή».
Συνεργασία
Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού
Δικαίου(Ακαδημίας Αθηνών).
Σάββατο 5 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Ιωάννης Χατζάκης, Ερευνητής Β' βαθμ. Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «Αγοραπωλησίες ακινήτων στο δικαιϊκό περιβάλλον της Νάξου του 16ου αιώνα».
Κυριακή 6 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «… ποιήσατε ὡς προστάζομεν ἐξ ἀποφάσεως». Ο εποπτικός ρόλος των Δραγομάνων του Στόλου στις δικαστικές διαμάχες των Ναξίων».

* Αφιερώνονται στη μνήμη Γεωργίου Αλέξανδρου Μαγκάκη

Οι ομιλίιες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 8μμ.
Δημοσίευση σχολίου