Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

4η Συνάντηση στη Νάξο. Απόψε

Κυριακή 6 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «… ποιήσατε ὡς προστάζομεν ἐξ ἀποφάσεως». Ο εποπτικός ρόλος των Δραγομάνων του Στόλου στις δικαστικές διαμάχες των Ναξίων».

(Δημαρχείο, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 20.00)
Δημοσίευση σχολίου