Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση σχετικά με τη το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων

Έναρξη «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας του άρθρου 64 του ν.4430/2016 (Α’205)»
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 12-12-2016 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22-12-2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ από 12 μήνες και άνω κατά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής) για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι θέσεις στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αφορούν:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠ.
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΠΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
2
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
4
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΜΑΙΩΝ - ΜΑΙΕΥΤΩΝ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
2
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ - ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Ι. ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
2η ΔΥΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΔΥ - Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1

Οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία (1) μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από 12/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή έως και 22/12/2016 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.
Όσον αφορά πληροφορίες για τις θέσεις του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Μαρίνα Φραγκίσκου στο τηλέφωνο 2285360515, καθημερινά, 8:00π.μ. με 14:00μ.μ.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δημοσίευση σχολίου