Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ν.Αι. Περ. Ενότητας Κυκλάδων: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση (επαναληπτική), την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο.
Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που θα οριστεί στα κατά τόπους νησιά.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου (σύνθεση με βάση το ν. 4369/2016, αρθ. 30§3), ενέργειες Συλλόγου, έγκριση από τα μέλη
2. Προσφυγή για θέματα μειώσεων μισθών παρελθόντων ετών
3. Τροποποίηση Καταστατικού
4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα


Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

WWW.SYNANK.GR
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΥΝΑΝΚ, σύμφωνα με την με α.π. 348/20-1-2017 Πρόσκληση.
Για τα μέλη του συλλόγου στις Περιφερειακές Ενότητες η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα σε αίθουσα που ορίστηκε στα κατά τόπους νησιά.
Κατά την ώρα της Γενικής Συνέλευσης οι Υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.


Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Δημοσίευση σχολίου