Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Λ.Τ. Νάξου

 Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την  
Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  11:00 πμ σε τακτική  συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα  κάτωθι θέματα:
 1. Συγκρότηση ΔΣ ΔΛΤΝάξου
 2. Εγκρίσεις δαπανών-Ψηφίσεις πιστώσεων.
 3. Εκδίκαση ένστασης κατά πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού για ανάθεση ΄΄Μελέτης πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για ανάθεση μελέτης ΄΄ Μελέτη πλαισίων ανάπτυξης λιμένα Νάξου΄΄...
 5. Παραλαβή μελέτης ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Δονούσας.
 6. Παραλαβή μελέτης  ΗΜ εγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίων.
 7. Κατακύρωση  αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού   για την << Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων περιοχών αρμοδιότητας ΔΛΤΝάξου>>.
 8. Έγκριση 2ου &τελικού λογαριασμού έργου ΄΄1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης ΄΄
 9. Τροποποίηση δαπανών πολυετούς υποχρέωσης για εκτέλεση έργων.
 10. Τροποποίηση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για υπηρεσίες καθαριότητας
 11. Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ κτλ έτους 2017 .
 12. Εγκρίσεις δαπανών ΠΟΕ . Ψηφίσεις πιστώσεων.   
    13)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από ALFA WARE το έτος 2017 .
    14)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από ΑCE HELLAS  το έτος 2017 .
     15)    Διάθεση πίστωσης  για συντήρηση  λογισμικών  του Φορέα από SINGULAR LOGIC  το έτος 2017 .
     16)    Διάθεση πίστωσης  για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2017 .
     17)    Διάθεση πίστωσης  για εγγραφή ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ 2017  .
     18)   Διάθεση πίστωσης ποσού για αμοιβή ναυτικών πρακτόρων-ναυτιλιακών εταιρειών 2017  .
     19) Εγγραφή του ΔΛΤΝάξου ως συνδρομητή στην εφημερίδα Κυκλαδική.
     20) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων ΔΛΤΝάξου.
     21) Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017
        
                    
               Αιτήσεις –Τρέχοντα θέματα

                                                                
                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου

                                                                                                      Νικόλαος Σέργης              
Δημοσίευση σχολίου