Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Εκλογή Γραμματέα  Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  7. Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
          Ο  Πλειοψηφών  
     Δημοτικός  Σύμβουλος
 
         Λιανός Δημήτριος
  

Δημοσίευση σχολίου