Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση Λιμενικού ταμείου Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Πέμπτη  25 Φεβρουαρίου 2016   και ώρα  12:00 μμ σε τακτική  συνεδρίαση, για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα:

  1. Έγκριση πιστοποιητικού εμπειρίας έργου.
  2. Ορισμός Επιτροπής α)προσωρινής παραλαβής έργου ΄΄Επισκευή –Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Καταπόλων από εστιατόριο καμάρι έως WC >> β) παραχώρησης παραλιακών χώρων με δημοπρασία.
  3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου <<Αποκατάσταση ζημιών Λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης>>.
  4. Αίτημα διαγραφής ή μη οφειλών από πρόστιμα παράβασης ΚΟΚ.
  5. Προσωρινές παραχωρήσεις παραλιακών χώρων  

     Λοιπά τρέχοντα                                                                               
                                                                                             
  Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Νάξου
                                                                                                  
    Νικόλαος Σέργης              
Δημοσίευση σχολίου