Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

“Ασάφειες” εθνικής, αλλά και τοπικής εμβέλειας

Με πίστη σ’ αυτή την υπόσχεση ζωής, εδώ και 40 χρόνια, δημοσιοποιώ και τούτες τις σκέψεις (θέσεις) μου!!
· «….. να φροντίσω με τις δυνάμεις μου, ώστε η ερχόμενη γενιά να βρει έναν κόσμο, στον οποίο αξίζει να ζει και στον οποίο τα κληρονομημένα βάρη και δυσκολίες δεν καταπνίγουν τις ιδέες και τις δυνατότητές της,
· να παρεμβαίνω με δημόσιο λόγο στα δρώμενα των κοινοτήτων, που τ’ αποτελέσματα των δράσεών τους επηρεάζουν το μέλλον των νέων,
· να αιτιολογώ δημόσια τις πεποιθήσεις μου και τις πράξεις μου, να εκτίθεμαι στην κριτική – ιδιαίτερα εκείνων που υφίστανται τις συνέπειες των πράξεών μου και των ειδικών, να εξετάζω ευσυνείδητα τις αποφάσεις μου».


Κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι η υπόσχεση (όρκος??) που έπρεπε να δίνει ο εκπαιδευτικός πριν αρχίσει με λόγο και πράξη να καθηγείται των νέων!!!


Η συνέχεια εδώ
Δημοσίευση σχολίου