Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Εισαγγελικές & φορολογικές αρχές στα γραφεία της ΑΕΠΙ.

Εισβολή των φορολογικών αρχών μετά από εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΕΠΙ
Μετά την συστηματική άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχτεί ελέγχους από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας οι φορολογικές αρχές και εισαγγελικές αρχές έδρασαν ακαριαία.
Οι φορολογικές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση σκληρών δίσκων υπολογιστών που ανευρέθηκαν αλλά και βιβλίων της εταιρίας, τα οποία ήδη τέθηκαν υπό...

επεξεργασία από τις φορολογικές αρχές.
Νωρίτερα, οι έλεγχοι για τα οικονομικά στοιχεία της ΑΕΠΙ είχαν ανατεθεί μετά από διαγωνισμό στην ελεγκτική εταιρία ERNST & YOUNG, και η ΑΕΠΙ προέβαλε συστηματικά προφάσεις περί προσωπικών δεδομένων για να μην τον δεχτεί.
Εξάλου ο βουλευτής της ΝΔ κ. Αυγενάκης είχε υποβάλει ερώτημα μία εβδομάδα πριν (7 Ιουλίου) προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Μπαλτά και για το σχετικό νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση, αλλά και για τα οικονομικά της ΑΕΠΙ.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

«ΘΕΜΑ: Α. Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση του σχετικού σ/ν για την ενσωμάτωση της Ε.Ο. 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο;
Β. Σε ποιο σημείο έχει φθάσει σήμερα ο έλεγχος των οικονομικών της ΑΕΠΙ και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;


Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των εκτελεστών, καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών από τις απαιτήσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης απαιτεί την διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου. Το ζήτημα των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα, ιδιαίτερα δε από την πλευρά των χρηστών που διαμαρτύρονται για καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος τους από τους Ο.Σ.Δ. και ζητούν εναγωνίως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

Μετά από δεκάδες συντονισμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις Βουλευτών της ΝΔ και συνεχείς πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ και τρία περίπου χρόνια, έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη να μπει τάξη στο πεδίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, με βασικότερη περίπτωση αδιαφάνειας και καταχρηστικής συμπεριφοράς –όπως προκύπτει και από συνεχείς καταγγελίες χρηστών και δημιουργών- της Ανώνυμης Εταιρείας Πνευματικών Δικαιωμάτων Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε..

Πρόσφατα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και την απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Π.Ι την 21η/3/2016 σε έκτακτη συνεδρίασή του του Δ.Σ. αποφασίστηκε η λήξη της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνέχισή της στην Κύπρο, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτηματικά, σε συνάρτηση με τα προσβάσιμα οικονομικά στοιχεία μέσω δημοσιευμάτων, ισολογισμών, (ατελών) φορολογικών ελέγχων και επώνυμων καταγγελιών.

Επιπλέον, δεδομένης της προοπτικής των ελέγχων, αν κρίνουμε από τις διαπιστώσεις του ορκωτού λογιστή στις 22/5/2016 αλλά και από τον έλεγχο που διέταξε το υπουργείο Πολιτισμού και δεν ολοκληρώθηκε λόγω άρνησης της ΑΕΠΙ να παράσχει τα στοιχεία και φυσικά ο προβλεπόμενος από τον νέο υπό κατάθεση νόμο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων, ειδικά όταν προκύπτουν στοιχεία για κακοδιαχείριση, αποτελούν –όπως φαίνεται- σημαντικό κίνητρο για την μεταφορά της έδρας της ΑΕΠΙ στην Κύπρο. Επιπροσθέτως, στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή Σ. Παππά στις 22/5/2015 διαπιστώνεται σωρεία παρανομιών κατά παρέκκλιση λογιστικών αρχών.

Επιπροσθέτως, η Πρωτοβουλία Δημιουργών ΜΕΤΡΟΝ, που ζήτησε από τον υπουργό τη διεξαγωγή ελέγχου (ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε) αναφέρει σε έγγραφό της: «Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών του 2011 και του 2012 υπήρχαν ανησυχητικές ενδείξεις». Σε έκθεσή της η BDO International διαπίστωνε αρνητικά κεφάλαια 10 εκατ. ευρώ που προσαυξήθηκαν το 2014. Το αρνητικό κεφάλαιο έφτανε τα 18 εκατ. ευρώ, ενώ τα ανεκκαθάριστα δικαιώματα των δημιουργών ήταν η κύρια πηγή χρηματοδότησης των ακινήτων και του πάγιου εξοπλισμού της ΑΕΠΙ. Τέλος, τα 9 εκατ. τόκων που εισέπραξε η ΑΕΠΙ δεν αποδόθηκαν στους δημιουργούς».

Τον έλεγχο ανέλαβε να διεξαγάγει η εταιρεία ERNST & YOUNG, -πολυεθνικής παρουσίας- εταιρεία οικονομικών συµβούλων και ελεγκτών, ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό (άρ. 54, Ν. 2121/1993) και σύμφωνα με τη σύμβαση ο έλεγχος δεν θα περιλάμβανε προσωπικά δεδομένα των δημιουργών, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Όπως γίνεται αντιληπτό η μεταφορά της έδρας της ΑΕΠΙ Α.Ε. προφανώς συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο, αφού πλέον δεν θα δύναται αυτή να υφίσταται υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελέσει Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, ο οποίος είτε θα ελέγχεται από τα μέλη του είτε θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, την οποία οφείλει το κάθε κράτος-μέλος να ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο.

Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο η άμεση κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο, όσο και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος πριν την οριστική μεταφορά της ΑΕΠΙ Α.Ε. στην Κύπρο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Σε ποιο σημείο έχει φθάσει σήμερα ο έλεγχος των οικονομικών της ΑΕΠΙ και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

2. Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση του σχετικού σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 26/2014 στο εθνικό μας δίκαιο;

3. Ποιες παραβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και τι συμβαίνει με τους κοινούς εργαζόμενους και τις μισθοδοσίες κοινών υπαλλήλων μεταξύ της ΑΕΠΙ και θυγατρικών της ΑΕΠΙ και η εταιρεία εμφανίζει ζημιά;»


Ακόμα προς ενημέρωση όλων αυτών που πιστεύουν ότι η δημόσια εκτέλεση μουσικής θα είναι ελεύθερη επειδή στο στόχαστρο είναι η ΑΕΠΙ, τους πληροφορούμε ότι πριν από λίγο καιρό είδε το φως της δημοσιότητας έκθεση για το οικονομικό κόστος της παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στη μουσική βιομηχανία. από την ευρωπαϊκή ένωση.

Αυτό σημαίνει αυστηρότερους ελέγχους για απόλεια εσόδων του κράτους και των δανειστών από ΦΠΑ, φόρους, θέσεις εργασίας και ασφαλιστικές εισφορές.

Ακόμα προβλέπετε εκτός των άλλων και αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 1000 € σε παραβάσεις του νόμου περί προστασίας πναυματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

Προσοχή λοιπόν τώρα που οι καιροί είναι ακόμα πιο δύσκολοι.

Η σωστή και πλήρης ενημέρωση θα σας προστατέψει από πολλούς που φωνάζουν "λύκος στα πρόβατα"
Δεν υπάρχουν σχόλια: