Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

4η Συνάντηση στη Νάξο

Τον Νοέμβριο ολοκληρώνεται η δραστηριότητα του Ιστορικού Ομίλου Νάξου ΑΡΣόΣ για το 2016 με τις ακόλουθες ομιλίες:


Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, Δάφνη Παπαδάτου, Επίκουρη καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Οι περιουσίες των συζύγων: ένα παράδειγμα πολλαπλότητας δικαίων σε νησιά του Αιγαίου κατά τη μεταβυζαντινή εποχή».*
Συνεργασία
Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού
Δικαίου(Ακαδημίας Αθηνών).**

Σάββατο 5 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Ιωάννης Χατζάκης, Ερευνητής Β' βαθμ. Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «Αγοραπωλησίες ακινήτων στο δικαιϊκό περιβάλλον της Νάξου του 16ου αιώνα». 


Κυριακή 6 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «… ποιήσατε ὡς προστάζομεν ἐξ ἀποφάσεως». Ο εποπτικός ρόλος των Δραγομάνων του Στόλου στις δικαστικές διαμάχες των Ναξίων».

*** Αφιερώνονται στη μνήμη Γεωργίου Αλέξανδρου Μαγκάκη

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώρα 7μμ
Δημοσίευση σχολίου