Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

4η Συνάντηση στη Νάξο. Απόψε:

Σάββατο 5 Νοεμβρίου, Δρ. Ν. Ιωάννης Χατζάκης, Ερευνητής Β' βαθμ. Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ακαδημίας Αθηνών), «Αγοραπωλησίες ακινήτων στο δικαιϊκό περιβάλλον της Νάξου του 16ου αιώνα».
(στις 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου)
Δημοσίευση σχολίου