Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ. Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Tρίτη 07 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:30 πμ σε τακτική συνεδρίαση, για να συζητήσουμε το κάτωθι θέμα:
Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου΄΄Εργασίες ευπρεπισμού και αποκατάστασης κτιρίου αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου΄΄.

 Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.                                            Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Νάξου

                                                       Νικόλαος Σέργης
Δημοσίευση σχολίου