Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Εργασίες καθαρισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου

Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου στο πλαίσιο της εργολαβίας «Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων, κλαδέματα και εκθαμνώσεις στο οδικό Επαρχιακό Δίκτυο Νάξου» (χρήση 2016).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού & 
Έπαρχος Νάξου
Ιωάννης Μαργαρίτης
Δημοσίευση σχολίου